DOO NAUČNO TEHNOLOŠKI PARK ČAČAK

DOO NAUČNO TEHNOLOŠKI PARK ČAČAK

New

DOO NAUČNO TEHNOLOŠKI PARK ČAČAK

Naučno tehnološki park Čačak omogućava saradnju privrede, nauke i istraživanja kroz razvoj novih ideja u cilju povećanja konkurentnosti regionalne privrede. Naučno tehnološki park Čačak pruža infrastrukturnu, upravljačku i tehničku podršku inovativnim, kao i novoosnovanim preduzećima omogućavajući im dalji rast i razvoj putem stručne podrške i transfera tehnologija iz akademskih i istraživačkih sektora.

SA IZLAGAČIMA NA ŠTANDU RAZGOVARAJ UŽIVO U PERIODU: 12 do 14h

RAZGOVARAJ UŽIVO

KONTAKTIRAJTE NAS