Fond za inovacionu delatnost

Fond za inovacionu delatnost

New

Fond za inovacionu delatnost je specijalizovana institucija za pružanje podrške inovacionoj delatnosti i upravljanje finansijskim sredstvima za podsticanje inovacija. Kroz odgovarajuće finansijske instrumente Fond podstiče osnivanje novih i jačanje postojećih preduzeća kako bi stvarali nove, inovativne proizvode sa visokom dodatom vrednošću i sa tržišnim potencijalom. Osim toga, Fond pruža podršku i naučnoistraživačkim organizacijama u procesu komercijalizacije svojih pronalazaka. Programi Fonda su podrška stvaranju inovacija, jačanju veze između nauke i privrede i osnaženju inovacionog potencijala srpskih preduzeća http://www.inovacionifond.rs/info/multimedijahttp://www.inovacionifond.rs/info/multimedija http://www.inovacionifond.rs/galerija/video/serijal-mi-stvaramo-inovacije

SA IZLAGAČIMA NA ŠTANDU RAZGOVARAJ UŽIVO U PERIODU: 12 do 14h

RAZGOVARAJ UŽIVO

KONTAKTIRAJTE NAS