Naučno-tehnološki park Niš

Naučno-tehnološki park Niš

New

Naučno-tehnološki park Niš (NTP Niš) je organizacija koja u bliskoj saradnji sa Univerzitetom u Nišu i akademskom zajednicom obezbeđuje potrebnu infrastrukturnu i stručnu podršku inovativnim preduzećima u razvoju i ostvarivanju poslovnih uspeha na tržištu, posebno u oblasti visokih tehnologija. Dinamična zajednica akademskih institucija, visokotehnoloških kompanija i startap kompanija okupljena na jednom ovakvom prostoru predstavlja jedinstveno okruženje idealno za rad, razmenu znanja i iskustava, kao i za poslovnu saradnju i komercijalizaciju naučnih istraživanja.

SA IZLAGAČIMA NA ŠTANDU RAZGOVARAJ UŽIVO U PERIODU: 12:00 – 13:30

RAZGOVARAJ UŽIVO

KONTAKTIRAJTE NAS