Evropska banka za obnovu i razvoj

Evropska banka za obnovu i razvoj

New

Evropska banka za obnovu i razvoj

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) je međunarodna finansijska organizacija, koja nastoji da kroz investicije pomaže razvoj tržišnog načina privređivanja. EBRD je kao institucija posvećena podršci i razvoju svih grupa i njihovom boljem uključivanju u privredu. EBRD Tim za inkluziju podržava i mlade i nastoji da ih integriše u privredu i društvo kroz saradnju sa firmama i sa institucijama. Sa klijentima se radi na poboljšanju veština mladih i kreiranja programa praksi, programa dualnog obrazovanja, dok se sa donosiocima politika radi na adresiranju potreba u toj oblasti. Program Saveta za mala i srednja preduzeća Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD Advice for Small Businesses) pomaže malim i srednjim preduzećima da porastu, postignu uspeh, razviju se i postanu pravi katalizatori privrede na lokalnom i regionalnom nivou. Program povezuje korisnike sa domaćim konsultantima i internacionalnim savetnicima koji mogu da pomognu u transformisanju preduzeća svih veličina iz raznih privrednih grana. Program finansira Evropska unija kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA). Star Venture je program nastao na temeljima Saveta za mala i srednja preduzeća i iskustva EBRD u VC investicijama i cilj mu je identifikacija start-ap kompanija sa velikim potencijalom za brz i mobilizacija adekvatne svetski priznate ekspertize sa ciljem realizacije tog rasta na globalnom nivou. Program nudi tehničku ekspertizu, mentorstvo, lokalne savete i strateške programe za razvoj poslovanja. Uz podršku brzorastućim kompanijama koje su u ranoj fazi svog životnog ciklusa, program takođe nudi partnerstvo sa odabranim regionalnim akceleratorima i radi na poboljšavanju usluga lokalnih konsultanata za usmeravanje ove podrške i poboljšanje ekosistema. Star Venture finansira Luksemburg preko EBRD Small Business Impact Fund (SBIF).

SA IZLAGAČIMA NA ŠTANDU RAZGOVARAJ UŽIVO U PERIODU: 15:00 – 17:00h

RAZGOVARAJ UŽIVO

KONTAKTIRAJTE NAS