O Organizatoru

O Organizatoru

about

Sajam omladinskog preduzetništva ’20

O Organizatoru

Privredni forum mladih je organizacija nastala okupljanjem motivisanih mladih ljudi zainteresovanih za aktivno rešavanje problema nezaposlenosti kod mladih. Kao dobrovoljna, nevladina, nestranačka, nepolitička i neprofitna organizacija, Forum teži da podstakne umrežavanje mladih, privrede, države i svih relevantnih činilaca, i time postane glavna platforma za razvoj omladinskog preduzetništva u Republici Srbiji.


Od samog osnivanja krajem 2014. godine, pa do sada, uspešno je realizovano 5 projekata, 2 sajma, 25 edukativnih događaja u 19 gradova širom Srbije, izrađena su 4 strateška dokumenta i snimljen je dokumentarni film o razvojnom putu mladih preduzetnika koji svoj biznis pokreću i vode u Srbiji.


Kroz ove aktivnosti, ostvarena je saradnja sa preko 30 istaknutih kompanija, preko 20 domaćih i inostranih institucija i visokih predstavnika, 200 preduzetnika i više od 7000 mladih.


Aktivnosti organizacije Privredni forum mladih su u dva navrata (2017. i 2019. godine) ocenjene kao Najbolji nacionalni projekti koji promovišu preduzetništvo u zemlji od strane Evropske komisije. Prošle godine smo imali tu čast da projekat (Privrednog foruma mladih i Ministarstva omladine i sporta) Put mladog preduzetnika 2018. bude predstavljen na Evropskom skupu posvećenom MSP sektoru i preduzetništvu u Talinu (Estoniji) i da uđe u veliko finale (u tri najbolja evropska nacionalna projekta zajedno sa Belgijom i Finskom).